O etc galerii a o různých formách neplacené práceesej 
O etc galerii a o různých formách neplacené práce, Entrance Gallery 2005-2019, publikovalo nakladatelství Entrance Gallery, 2021, Praha, foto: archív autoraTento text vznikl pro Entrance galerii. Zakladatelky a organizátorky tohoto pražského výstavního prostoru mě požádali o úvahu reflektující můj osobní vztah k poněkud širokému tématu umělecké práce. Zpočátku jsem se pokoušel napsat více univerzální, všeobecný text, ale po několika odstavcích jsem se neustále inklinoval k moralizování současné umělecké scény. S touto polohou mám ale problém a snažím se jí vždy vyhnout. Pokouším se vždy svými uměleckými výstupy nabídnout svému okolí relevantní reflexi současné společnosti nebo předkládat mu smysluplné a mnohdy i ověřené způsoby jak výtvarné umění více demokratizovat. Zbavit ho mnohdy elitářského a sebeobětujícího patosu. Z tohoto důvodu jsem se rozhodl se ve výsledném eseji zaměřit na konkrétní aspekty kulturní produkce – na existenci nezávislých výstavní prostor a na neplacenou práci. Díky čemuž jsem se mohl v závěru textu vyhnout moralizující poloze a soustředit se na popis utopistické vize, což je mnohem bližší mému osobnímu nastavení.

Mezi lety 2004 až 2011 jsem byl součástí kolektivu, který se staral o neziskový výstavní prostor etc. galerie. Za 7 roků jsem v ní ve spolupráci s ostatními připravil na 70 výstav. Na polovině z nich jsem se přímo podílel jako produkční nebo jsem jejím autorům a autorkám pomáhal jako kurátor. „Etc“ se také za dobu mého působení třikrát přestěhovala, což následně vedlo i k personální obměně původního týmu. […]


Zbylou část eseje naleznete v monografii Galerie Entrance. Tu budete moci v budoucu zakoupit v online knihkupectví ArtMap.